OPS Dzierżoniów

"Akcja zima"

Szanowni Mieszkańcy Dzierżoniowa

W związku z pogorszeniem pogody i obniżeniem temperatur panujących na zewnątrz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie prowadzi coroczną ?Akcję Zima?. W trosce o bezpieczeństwo osób nieposiadających schronienia szczególnie w zbliżającym się okresie zimowym zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach, w korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy Straży Miejskiej, Policji, Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Informacja taka może uratować czyjeś życie.

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie wraz z Policją i Strażą Miejską 07.10.2019 rozpoczyna coroczną ?Akcję Zima? podczas, której monitorowane będą miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne zarówno na terenie miasta, jak i ogródków działkowych. Pracownicy socjalni wspólnie z dzielnicowymi KPP oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą wizytowali miejsca, gdzie potencjalnie przebywają osoby bezdomne.

Zapewniamy, że każdy sygnał ze środowiska lokalnego będzie przez nas sprawdzony. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta za dotychczasową wrażliwość i zgłaszanie informacji o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach publicznych.