OPS Dzierżoniów

„Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”

Od miesiąca września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie realizowany jest  projekt w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem zjawiska przemocy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla osób stykających się z problemem przemocy – podnoszących wiedzę i wyposażających w dodatkowe umiejętności.

 • Wsparcie specjalistyczne dla osób dotkniętych lub zagrożonych problemem przemocy które obejmują indywidualne lub grupowe spotkania z wykwalifikowaną kadrą: psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień, prawnikiem, telefon zaufania.

 • Warsztaty rozwojowe i wspierające dla osób doświadczających przemocy i zagrożonych jej występowaniem.
  a) Warsztaty rozwojowe i wspierające pn. Akademia Kompetentnego Rodzica
  b) Warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych „STOP przemocy"

 • Organizację ogólnodostępnych wydarzeń mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy.
  a) Pogadanki dla seniorów z tematyki przemocy i jej zapobiegania
  b) Otwarte spotkanie dla opiekunów osób starszych

 flaga i godło

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

„Dzierżoniów ma w mocy powstrzymanie przemocy”

Dofinansowanie: 19 839,60 zł.

Całkowita wartość: 28 698,97 zł.