OPS Dzierżoniów

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia po raz dwunasty obchodzony będzie w Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzierżoniowie przyłącza się do tej inicjatywy. Celem tych działań jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z kar cielesnych. Jest to jeden z warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

 

W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnimi, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Wszystkie tego typu inicjatywy mają uwrażliwić nas na krzywdę dzieci, które same nie potrafią się bronić.