OPS Dzierżoniów

Świadczenia Rodzinne

Obsługa klientów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dzierżoniowie na nowych zasadach

W najbliższych dwóch tygodniach obsługa Klientów Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie będzie prowadzona wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Można załatwić wszystkie sprawy, ale zwracamy się do Państwa z prośbą, by kontaktować się w sprawach pilnych.
Numery telefonów: 74 831-07-41, 74 632-11-29, 74 831-02-01

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać w siedzibie tut. OPS do specjalnie przygotowanej do tego skrzynki w godz. od 9:00 do14:00

Zachęcamy również do składania wniosków elektronicznie, czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Przypominamy, iż obecnie świadczenia przyznane są do 31 maja 2021 r. i nowe wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.