Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Potrzebujesz pomocy asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością lub chcesz zostać asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością? Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystent przysługuje:

  1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, jak w poprzednich latach, złoży dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudni asystentów.
Aktualnie dokonujemy rozeznania potrzeb na w/w wsparcie w Gminie Miejskiej Dzierżoniów.

Na tej podstawie będziemy aplikować o środki w ramach programu AOON na rok 2024. Zgłoszenie chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z kwalifikacją i zależne jest od wysokości środków jakie otrzyma Gmina Dzierżoniów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny 74 660-46-76 lub osobisty w godzinach pracy OPS – Biuro Obsługi Klienta