"Konsekwencja w wychowaniu"

W dniu 11 maja 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zorganizował kolejną konferencję adresowaną do rodziców pt. „Konsekwencja w wychowaniu”, którą poprowadziła psycholog mgr Anna Salij-Szyszka. 

 

Osobom zainteresowanym zaprezentowane zostały istotne zasady, na których powinna opierać się konsekwencja w wychowaniu. Konsekwentne wychowanie to trzymanie się jasnych reguł i postanowień, postępowanie według przyjętych zasad, wytrwałość w dążeniu do celu. W procesie wychowania dziecka często nie jesteśmy konsekwentni, co dzieci bezbłędnie potrafią wykorzystać. W byciu konsekwentnym rodzicom pomaga stosowanie tzw. konsekwencji negatywnej, czyli kary oraz konsekwencji pozytywnej- pochwały, nagrody. Pierwszym bardzo ważnym warunkiem konsekwentnego wychowania jest znajomość norm i zasad, zarówno przez rodziców, jak i dziecko. Dziecko musi znać granice, w obrębie których może poruszać się bezpiecznie. Wyjaśniając dziecku znaczenie zakazów i nakazów należy odwoływać się do przykładów znanych dziecku, do jego doświadczeń. Stosowanie konsekwencji w wychowaniu dziecka procentuje w przyszłości .