OPS Dzierżoniów

W czwartek 15.09.2016 r. asystenci rodziny z dzierżoniowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z rodzinami objętymi ich wsparciem, wzięli udział w wykopkach w gospodarstwie rolnym w Nowiźnie...
Drodzy Rodzice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza do udziału w konferencji  pod hasłem „Bliżej twojego dziecka”,  która odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 15:...
Osoby, których dochód nie przekracza odpowiednio: kwoty 951,- zł (w przypadku osób samotnych) i 771,- zł. na osobę w rodzinie, mogą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu...
Do 31 sierpnia 1995 mieszkańców Dzierżoniowa złożyło wnioski o świadczenie „500+”. Wydaliśmy 1961 decyzji, z czego 1866 pozytywnych i wypłaciliśmy 12 759 świadczeń wychowawczych, na kwotę...
02 września 2016 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, rozdano 30 plecaków szkolnych wraz z wyposażeniem. Wyprawki...
02 września 2016

Zmiana wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2016 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu...
02 września 2016

Fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne - nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy (2016-2017)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przypomina, że od  1 sierpnia 2016 r.  przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do...
31 sierpnia 2016

Stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie informuje, że  można już...
29 lipca 2016

„Wędką złowić zdrowy świat”

W środę 27 lipca po raz drugi odbyły się zajęcia w ramach projektu organizowanego przez pracowników Ośrodka Pomocy...
25 lipca 2016

Ogłoszenie o naborze młodzieży do projektu „Wędką złowić zdrowy świat”

Zapraszamy młodzież w wieku 12 – 16 lat na wędkowanie w czasie wakacji. Wędkowanie z opiekunem połączone będzie z...
09 czerwca 2016

Kurator dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w...